Heeft u nog vragen?
Stel uw vraag

Page content

Gevolgen en risico’s binnen de plastische chirurgie

Gevolgen en risico’s binnen de plastische chirurgie

Gevolgen en Risico’s bij een plastisch chirurgische ingreep. Het is typisch zo’n zinnetje dat je vaak leest op sites over plastische chirurgie, bij de uitleg over de ingrepen waaruit de cliënt kan kiezen: “En verder zijn er natuurlijk de gebruikelijke risico’s van operatief ingrijpen waarmee u rekening moet houden”. Hiermee worden dan de risico’s bedoeld die niet specifiek zijn voor het type plastische chirurgie waarvoor de cliënt kiest, zoals het gegeven dat de borsten de eerste dagen na het plaatsen van borstprothesen strak aanvoelen. Nee, het gaat dan om de risico’s van het opereren zelf. En het opvallende is dat iedereen wel lijkt te weten dat opereren altijd bepaalde risico’s met zich meebrengt – ongeacht hoe ervaren de chirurg is en hoe zorgvuldig hij te werk gaat – maar dat zo weinig mensen stilstaan bij de vraag wat die risico’s dan eigenlijk precies zijn.

  ‘Maar weet je dan welke risico’s dat zijn?’

Ik merkte dit vorige week weer eens, bij een jonge vrouw die in mijn spreekkamer zat omdat ze met mij de mogelijkheden voor een borstverkleining wilde bespreken. Ze was fijngebouwd en haar borsten waren verhoudingsgewijs erg fors, ze bezorgden haar nek- en schouderklachten. Ik legde uit wat de operatie inhield en wat die voor gevolgen kan hebben voor de borsten van de vrouw. Bijvoorbeeld dat het mogelijk is dat de borsten na verkleining niet perfect symmetrisch zijn, of dat de tepels ten opzichte van elkaar een heel klein beetje van hoogte kunnen verschillen. En voordat ik het wist, hoorde ik mezelf zeggen: ‘En verder zijn er natuurlijk de gebruikelijke risico’s van operatief ingrijpen waarmee u rekening moet houden’. De cliënte zei vol overtuiging: ‘Natuurlijk dokter, dat begrijp ik’. En haar moeder, die was meegekomen om haar dochter bij te staan, zat driftig mee te knikken. Na een korte aarzeling besloot ik toch maar de vervolgvraag te stellen: ‘Maar weet je dan welke risico’s dat zijn?’. De cliënte en haar moeder keken elkaar even vertwijfeld aan en daarop zei de cliënte: ‘Nou, ik wil een paar dagen vrij nemen van mijn werk en ik neem aan dat ik de eerste weken na de operatie een stevige beha moet dragen en niet mag sporten’.

‘Dat zijn geen risico’s, dat zijn gevolgen’

Wat was ik op dat moment blij dat ik mijn vervolgvraag had gesteld. ‘Dat zijn geen risico’s’, zei ik, ‘dat zijn gewoon de gevolgen waarmee je rekening moet houden als je je aan je borsten laat opereren. Het zijn zaken die erbij horen. Risico’s zijn dingen die er niet bijhoren, het zijn dingen die fout gaan.’ En laten we er geen doekjes om winden, de mogelijkheid daarvan is natuurlijk altijd aanwezig. Ook als de plastisch chirurg onder strikt gecontroleerde omstandigheden te werk gaat en heel zorgvuldig opereert. Het blijft tenslotte mensenwerk.

Realiseren dat de kans op een complicatie bestaat

Na een operatie kan bijvoorbeeld een nabloeding optreden. Het gebeurt zelden, maar mogelijk is het wel. Ook kan een infectie optreden. Die moet dan met antibiotica worden behandeld. Ook dit komt gelukkig niet vaak voor. Maar het is wel goed dat mensen zich realiseren dat de kans bestaat. En dat ze dus aan de plastisch chirurg van hun keuze vragen hoe die is voorbereid op risico’s. Leidt die vraag niet tot een héél spontaan en inhoudelijk goed antwoord, dan is het misschien toch slim om een heroverweging te maken.

 

Comment Section

1 reactie op “Gevolgen en risico’s binnen de plastische chirurgie


Door Benne op 12 februari 2014

Ik denk dat er inderdaad vaak te weinig gesproken wordt over de risico’s, vanuit zowel de patiënt als de arts overigens. Heldere en goede tips in dit artikel.

Plaats een reactie


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.